|||
Products

ÖKOTEX
Het Ökotex Standard 100 keurmerk geeft garanties op het gebied van gezondheid. Vanwege die invalshoek stelt Ökotex eisen op gebied van milieuschadelijke stoffen, zoals zware metalen, schadelijke kleurstoffen
en gewasbeschermingsmiddelen. De materialen van onze kleding zijn getest op stoffen die (mogelijk) schadelijk zijn voor de gezondheid.


ONS AFVAL IS CO2-NEUTRAAL

Het klimaat verandert. Ook ons afval heeft hier effect op. Bij het ophalen en verwerken van afval komt namelijk CO2 vrij. En een teveel aan CO2 is de belangrijkste factor in de opwarming van de aarde. SITA houdt de
CO2-uitstoot zo laag mogelijk door preventie en hergebruik van afval. Toch blijft er een hoeveelheid CO2 over. Ons afval wordt 100% CO2 neutraal opgehaald en verwerkt. Dit doen we door de CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in duurzame energieprojecten. De verwerking van ons afval is zo 100% CO2 neutraal.


GROENE ZAKEN
GroeneZaken is een onafhankelijk platform voor bedrijven en instellingen die duurzaam produceren. Bedrijven en instellingen presenteren zichzelf bij GroeneZaken aan de hand van hun milieubeleid en de wijze waarop zij hun producten en diensten produceren. Ze worden verder gekwalificeerd met andere kenmerken, zoals milieukeurmerken. Hiermee laten bedrijven zien dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame samenleving.


100% MADE IN HOLLAND
Alle producten worden volledig in Nederland geproduceerd, uiteraard volgens de Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Indien nodig wordt er in het machinepark geïnvesteerd in nieuwe technologieën en werkwijzen. De grondstofen worden gekocht bij West-Europese bedrijven waarvan de productie in de meeste gevallen ook in West-Europa gevestigd is. Hierdoor voldoet de uitstoot, afvalscheiding en -verwerking aan de Europese regelgeving. We laten op deze manier een kleine footprint achter voor het milieu en kunnen de hoge kwaliteit te allen tijde waarborgen.